Makseinfo

Huviringi maksevõimalused:

Tallinna rühmadel kuutasu 22 EUR. Hinnale lisandub õppematerjalide tasu.

Kuumaksumusena makstes, kuutasu Saku, Saue ja Keila lasteaia rühmadel 18 eurot. → Makstes korraga terve õppeaasta maksumuse – soodustus 10%, kokku 138 eurot.Saku lasteaedades: 130 eurot. → Makstes korraga poole õppeaasta tasu – soodustus 5%, kokku 73 eurot. Saku lasteaedades: 68,40 eurot. → Võimalik maksta ka ainult kohalkäidud tundide eest – tunni hind 5,50 eurot. Juhul, kui leidsite omale kuutasu asemel sobivama maksevõimaluse, saada oma valik: info@huvila.ee Maksevõimalus valitakse õppeaasta alguses ning ei ole muudetav õppeaasta keskel. Tasumine toimub arve alusel. Maksetingimused: 

  • Lapsevanem kohustub õppetasu tasuma poolaasta, aasta või kuu kaupa ettevõtte poolt esitatud arve alusel ja arvel näidatud kuupäevaks.
  • Kui lapsevanem ei pea kinni arvel märgitud maksetähtajast õppetasu tasumiseks, on ettevõttel õigus nõuda viivist 0,5% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.
  • Kui nimetatud tähtajaks ei ole võlgnevus tasutud või ettevõttega pole lepitud võla edasine menetlus, on sunnitud ettevõte esitama võlglase vastu nõude kohtusse või andma võlgnevuse menetlemiseks inkassofirmale.
  • Võla mittetasumise korral esitame võlglase andmed AS Krediidiinfo maksehäireregistrile. Märge võlgnevuse kohta on näha kõigile soovijatele kolm aastat pärast võlgnevuse lõplikku likvideerimist.

Puudumised ja tasaarveldus:

  • Tasaarveldust õppetasu osas ei tehta lapse üksikute puudumise korral või riiklike pühade osas.
  •  Kui õpilane puudub tundidest terve kuu (nt. terve septembrikuu), tuleb tasuda kohatasuna 50% kuutasust (õpingud toimuvad ka lapse puudumise ajal ning õpetaja palk ja ruumiüürid tuleb siiski tasuda).
  • Tasaarvelduseks tuleb saata vabas vormis kirjalik teade e-maili aadressile: info@huvila.ee

Vaatamata erinevatel põhjustel tundidest kõrvaljäämisel tuleb grupi nimekirjas püsimiseks tasuda igakuiselt 50% kehtestatud tasust. Kui on teada, et laps jääb õppetööst kõrvale tervislikel põhjustel või teistel olulistel põhjustel, palume sellest koheselt informeerida oma lapse juhendajat. Huviringist loobumine:

  • Huviringist loobumise soovi korral tuleb sellest ette teatada vähemalt 20 päeva. Teatamata jätmise korral on inglise keele huviringil õigus nõuda õpingute eest tasumist kuumaksu alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale. Enne õppeaasta lõppu on võimalik loobuda huviringist uuest kuust. Poole kuu pealt lõpetamine läheb kuutasu täieliku tasumise alla.