Õppematerjal

Esimese õppeaasta materjal:

“Õpime inglise keelt” õpik-töövihik, pildikaardid ja cd.Õpime inglise keelt

Teemad on huvitavad ning valitud igapäevaelust. Õpiku peategelased Willy ja Helen aitavad mängulise tegevuse kaudu muuta keeleõppe lapsele köitvaks ja lõbusaks. Nii jäävad uued sõnad, laulud ja luuletused märkamatult meelde. Kuna muusika loob hea meeleolu, siis on igas tunnis paar toredat laulu, mis aitavad korrata õpitud sõnu. Kasutame rohkesti pilte, raamatuid, mänguasju jpt. Kõige selle käigus omandab laps inglise keele hääldusalused, küllaltki suure sõnavara, oskuse moodustada lauseid, aru saada lihtsamastest sõnadest.

 

 

Teise õppeaasta materjal:

Teisel õppeaastal saadavad lapsi lõbusad tegelased Wendy, Tom ja nende kujutletav sõber

imageExtra.  Õpitakse juurde palju uut sõnavara, kuid samas keskendutakse juba rohkem lihtsamate

lausete moodustamisele ning suhtlusele. Kursus on küll suuline, kuid töövihik võimaldab ka soovijatel arendada kirjutamise oskust.